EU-landenes statsgæld og budgetunderskud

September 2010
Offentligt overskud og underskud i pct. af BNP
Overskud og underskud i procent af BNP
Den offentlige sektor har i Danmark i alle årene haft mindre underskud eller større overskud end i euro-området som helhed. Ifølge euro-reglerne må et offentligt underskud højst udgøre 3 pct. af BNP.
Kilde: Eurostat og OECD.

Se også Nyt fra Danmarks Statistik: Offentligt underskud og gæld i EU 2009
Offentlig bruttogæld i pct. af BNP
Statsgælden i EU-landene
Siden 1996 har den offentlige gælds andel af den samlede økonomi været mindre i Danmark end i euro-området. Ifølge euro-reglerne må gælden ikke overstige 60 pct. af BNP. Som det ses, opfylder Euro-området ikke sine egne regler.
Kilde: Eurostat og OECD,

Tilbage til oversigten over Fakta og statistik >>