Kronen har bestået prøven

Af Frank Dahlgaard, cand. Polit., lærer i international økonomi ved Erhvervsskolen Nordsjælland
Oktober 2008

Debat-indlæg til Weekend-Avisen under finanskrisen i oktober 2008.

Den danske krone har flot bestået en afgørende prøve.

Under den værste finanskrise i verden i 75 år udsættes kronen kun for et mildt pres, som Nationalbanken stopper ved 8. oktober at hæve den danske rente en smule.

De, som følger den daglige kurs på euroen, kan se, at valutaen siden da er strømmet tilbage i den danske valutakasse. Kronekursen har nemlig siden 8. oktober ligget på den stærke side af den aftalte centralkurs på 7,46 kr. pr. euro. Det er kun et spørgsmål om få dage - højst et par uger - før Nationalbanken atter sænker den danske rente ned på niveau med renten i euro-området.

På den baggrund er det besynderligt, at Frede Vestergaard i Weekendavisen 17. oktober skriver, at "kronen var et dårligt valg".

Han tænker naturligvis på resultatet af folkeafstemningen i september 2000, da et flertal af danskerne stemte nej til euroen og dermed ja til at fastholde kronen som dansk valuta.

Grundlaget for Frede Westergaards påstand om at kronen var et dårligt valg, er, at renten i Danmark er hævet i forhold til euroområdet. Det vil koste alle med rentetilpasningslån dyrt, når lånene i december skal fornyes, skriver Frede Vestergaard.

Nej Frede, det vil det ikke. Jeg vil vædde 100 euro - gerne meget mere - på, at renten i Danmark er sænket længe før rentetilpasningen finder sted i december.

De danske boligejere vil med andre ord ikke mærke negative virkninger af, at vi har sagt nej til euroen og bevaret vores egen valuta. (Sådan gik det også).

Når kronen midlertidigt kom under et mildt pres, er forklaringen formentlig, at nogle store pensionskasser og banker i udlandet med desperat brug for likviditet solgte deres aktier i bl.a. Danmark.

Det gav et ekstraordinært stort kursdyk på nogle af de store guldrandede danske aktier som fx Den Danske Bank, og det gav også midlertidigt et dræn på valutabeholdningen. Lad os nu se, hvad Nationalbanken skriver herom, når tallene for den danske valutabeholdning offentliggøres i begyndelsen af november.

Nej, der er ingen grund til at dumpe den danske krone. Den har faktisk bestået en afgørende test med bravour.

Der er heller ikke grund til - som Frede Vestergaard også gør - negativ omtale af dén redningspakke for banksektoren, som regering og folketing fik gennemført.

For det første blev den danske redningsplan gennemført en uge før man i euroområdet fik en redningsplan igennem.

For det andet er den danske redningsplan klart mere elegant end både EU's og USA's.

At bankerne i Danmark via en fond selv må bære de første 35 mia. kr. i tab, er da en smart konstruktion, som gør det usandsynligt, at skatteyderne i Danmark overhovedet kommer til at betale for uduelige bankdirektørers lemfældige udlånspolitik.

Flere universitetsøkonomer har da også omtalt den danske redningspakke, som smartere end de andres.

Jeg er enig heri.

Nej, kronen var bestemt ikke noget dårligt valg. Det er en kendsgerning, at økonomi og beskæftigelse de sidste otte år har udviklet sig markant bedre i Danmark end i store euro-lande som Tyskland og Frankrig.

Mens globaliseringen har kørt for fuldt drøn med udflytning af arbejdspladser og produktion til Kina og Østeuropa, har Danmark forøget antallet af arbejdspladser, og arbejdsløsheden er faldet til det lavest i 35 år.

Samtidig har vi fastholdt et overskud i samhandelen med udlandet.

Den danske krone og den danske økonomi er bund solid. Vi har bestået den store finanskrise-test.