Christiansborg: Et ligegyldigt hus på vej mod lufthavnen?

MF Frank Dahlgaards grundlovstale 5. juni 1999 - Få uger før han blev ekskluderet af Det Konservative Folkeparti på grund af hans unions-skepsis

Af Frank Dahlgaard
Maj 1999

Dansk demokrati har været en tordnende succes: Danmark er i dag ét af verdens allerrigeste lande målt ved gennemsnitsindkomsten (BNP pr. indbygger).

Den danske befolkning har frihed, demokrati, social tryghed og gode muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Danmark er på mange områder blevet et foregangsland.

Denne udvikling kan vi først og fremmest takke os selv for. Takket være et velfungerende folkestyre har Danmark udviklet sig til et rigt, frit, fredeligt og demokratisk land, hvor befolkningen på de fleste afgørende områder har bedre muligheder end folk i andre lande.

Med Bruxelles-bureaukraternes sprogbrug kan man sige, at "Projekt DK" har været en succes.

Derfor skal vi værne om "det danske projekt", om Danmark, om det danske folkestyre. Det gør vi selvfølgelig ikke ved at sige hallelu-Ja til alt, hvad der kommer fra Bruxelles.

Det gør vi derimod ved at sætte hælene i og sige nej til forslag om fælles grænser, fælles statsborgerskab, fælles politimyndigheder, fælles pengevæsen og fælles-alt-muligt.

De seneste ti års udvikling i EU er i fuld gang med at undergrave medlemslandenes demokratier. Og i demokratisk henseende har vi i Danmark nok mere at miste end borgerne i de fleste andre EU-lande.

Derfor er det kun naturligt, at vi danskere er "fodslæbende" og skeptiske over for den retning, EU-samarbejdet har taget. En retning mod Europas Forenede Stater.

Alle danskere må gøre sig klart, at jo flere beslutninger, der overlades til Bruxelles, jo færre beslutninger kan træffes i vores eget folkestyre.

Fortsætter udviklingen, bliver Christiansborg en ligegyldig bygning på vej mod lufthavnen. Er det virkelig dét, vi vil?

Skal Danmark virkelig til at styres fra et andet lands hovedstad (Bruxelles)? Er dét en uundgåelig udvikling? Er national-staternes tid ved at rinde ud?

Skal man tro unions-politikerne og bureaukraterne i Bruxelles er svaret ja.

Mit svar er nej.

Efter min opfattelse er det Det Konservative Folkepartis historiske opgave at stå vagt om Danmark, om grundloven og om det danske folkestyre.

Det er helt naturligt, at mange konservative er bekymrede over den retning, EU-samarbejdet har taget.