Et lille land kan godt selv

Det er en myte, at små lande er totalt afhængige af, hvad der sker i omverdenen - Danmark er et eksempel på et land, som selv bestemmer sin egen udvikling

Af Frank Dahlgaard, redaktør, cand. polit., fhv. MF
xx dato

Alle ved, at humlebien kan flyve - også selv om det i teorien er umuligt, fordi vingerne er for små i forhold til kroppen. Det ville være velgørende, hvis folk på samme måde brugte deres ører, øjne og sunde fornuft, når de præsenteres for åbenlyst forkerte påstande om dansk økonomi.

Eksempelvis påstanden om at et lille land ikke kan bestemme sin egen økonomiske udvikling. Især de ivrigste fortalere for fuld dansk deltagelse i EU-integrationen har travlt med at underbygge myten om små landes totale afhængighed af omverdenen.

Påstanden om at "Danmark som et lille land er totalt afhængig af udviklingen omkring os" er gentaget så ofte - også af fremtrædende politikere og journalister - at det anses for den skinbarlige sandhed. Det er det imidlertid ikke.

Enhver, som lukker øjnene op og slår hjernen til, kan konstatere følgende:
- Levestandarden i lille Danmark er højere end levestandarden i vores store naboland, Tyskland.
- Arbejdsløsheden i lille Danmark er betydeligt lavere end ledigheden i Tyskland og i de andre store europæiske lande.
- Svingningerne mellem gode og dårlige tider i dansk økonomi har de seneste årtier været ude af takt med svingningerne i vore nabo-lande, Tyskland og Sverige.

Hvis det virkeligt er rigtigt, at små lande økonomisk er totalt afhængige af omverdenen, kan disse lande selvsagt ikke gennem længere tid fremvise højere levestandard eller lavere arbejdsløshed end de store lande omkring dem.

Men det kan de!

Et mini-land som Island (folketallet i Danmark er 20 gange større end på Island) er faktisk ét af verdens aller-rigeste lande målt ved den gennemsnitlige indkomst (BNP pr indbygger). Samtidig er den islandske arbejdsløshed tæt på nul. Og Island har hverken store internationale banker som Tyskland og Schweiz eller olie og gas som Storbritannien eller Norge. Island er humlebien, som bare flyver glad omkring, selv om "de kloge" siger, at det ikke kan lade sig gøre!

Danmark flyver også glad omkring med vor egen selvstændige og solide økonomi trods alle påstande om vores "totale afhængighed af omverdenen".

I forhold til Tyskland med 16 gange så mange indbyggere, og i forhold til England, Frankrig og Italien med hver 12 gange så mange indbyggere som os, er Danmark et lille land. Dét forhindrer os blot ikke i at have en selvstændig økonomi, som i meget betydeligt omfang "lever sit eget liv".

Danmark har således oplevet en lang økonomisk vækstperiode med konstant faldende arbejdsløshed lige siden 1993. Bortset fra lille Norge er der ikke andre europæiske lande, som har oplevet noget lignende. Tyskland, Frankrig og Sverige har således haft dårlige tider med stigende ledighed i en del af den nævnte periode, hvor det gik fremad i Danmark. Det økonomiske opsving i Danmark fra 1994 blev ikke fremkaldt af opsving i de store europæiske lande eller i vore nabo-lande. Det var faktisk os selv, som "kick-startede" dansk økonomi, og dét gjorde vi med vores egen, selvstændige (og fornuftige) økonomiske politik.

Myten om små landes totale afhængighed af omverdenen irriterede allerede i 80erne de økonomiske vismænd, som derfor i deres "vismandsrapport" (december 1983) påviste, at små lande som Østrig, Holland, Sverige og Danmark i betydeligt omfang har ført deres egen selvstændige økonomiske politik og formet deres egen udvikling.

Nu kan man selvfølgelig hævde, at globaliseringen har ændret verden siden 1983. Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at lille Danmark i dag fremstår som ét af de lande, der er allermindst påvirket af den internationale økonomiske nedtur efter terrorangrebet 11. september!

I Nationalbankens nylig udsendte kvartalsoversigt hedder det således: "Danmark er med et stramt arbejdsmarked og høj kapacitetsudnyttelse i en lidt anden og på sin vis mere gunstig situation end hovedparten af euro-landene". Nationalbankens økonomer har lavet en analyse, hvis resultat er gengivet på figuren. Den viser, at af samtlige 15 EU-lande er Danmark dét land, hvis eksport svinger mindst op og ned i forhold til trenden. Med andre ord: Danmark rammes mindre hårdt af den internationale afmatning end alle andre EU-lande!

Nationalbankens økonomer fastslår, at Danmarks mindre sårbarhed over for internationale økonomiske afmatninger ikke kan forklares ved, at vores eksportmarkeder er mindre påvirkelige af udviklingen end andre markeder. Forklaringen ligger derimod i dét forhold, at en stor del af den danske eksport består af landbrugsvarer og medicin. Det er varer, som ikke er særlig konjunkturfølsomme. Hertil kommer, at Danmark har mange små virksomheder, som typisk har større omstillingsevne end store.

Disse forklaringer kan imidlertid ikke bortforklare dén kendsgerning, at lille Danmark er mindre sårbar over for konjunkturerne i verden omkring os end de fleste andre lande. Herunder mindre sårbar end England, Frankrig, Italien og Tyskland, jfr. figuren.

Det ville ærligt talt være velgørende, hvis de mange skråsikre samfundsdebattører, som ivrigt synger med på sangen om, at "et lille land som Danmark er totalt afhængige af omverdenen", ville skåne deres stemmebånd og i stedet læse i vismændenes rapporter og nationalbankens publikationer. Så ville de blive klogere.

Den falske sang om Danmarks manglende muligheder for at styre egen økonomi synges i dag typisk med dét formål at argumentere for dansk deltagelse i euroen.

Ovenstående viser, at dette argument er uholdbart. De økonomiske vismænd har da også i deres rapport fra maj 2000 påpeget, at det rent økonomisk er ligegyldigt, om vi fastholder kronen eller indfører euroen. Euroen er med andre ord alene et spørgsmål om politik - ikke om økonomi.

Den økonomiske udvikling siden det danske euro-nej har underbygget vismændenes synspunkt. Økonomisk har Danmark nemlig klaret sig bedre end de fleste euro-lande.

Både i teori og i praksis er det altså nu påvist, at dansk økonomi er selvstændig og levedygtig. Danmark flyver smukt omkring - lige som humlebien på en sommerdag.